Aviso Legal

AVÍS LEGAL

Denominació Social: EOSFIX, S.L.

Domicili social: Pol.Ind.Can Guitart. Ctra Rubí, 324, Nave E nº4, 08228 Terrassa

NIF: B- 66403205

Inscrita en el registre mercantil  Full B-459801, Tom 44557, Foli 61 Inscripció 2.

e-Mail: eosfix@eosfix.com

Tel. ( 0034) 936248881

URL: www.eosfix@eosfix.com

 

1.- Objecte.

1.1 EOSFIX, S.L. (D’ara endavant EOSFIX) responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic ( LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web, respecte a quines són les condicions dús del lloc.

1.2 Tota persona que utilitzi els serveis del lloc o faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

1.3 Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit.

1.4 EOSFIX es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent com a suficient, la publicació al lloc web d’EOSFIX. En tot cas les modificacions només seran vinculants per a aquells usuaris que utilitzin els serveis de la web amb posterioritat a la modificació.

1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica del present avís legal.

1.6 EOSFIX es reserva el dret a denegar o restringir l’ús i/o accés del lloc web d’un usuari, davant l’incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre cap compensació ni indemnització per aquest fet.

 

2.- Identitat de les parts.

2.1. D’una banda, EOSFIX, identificat més amunt i de l’altra, l’usuari, registrat al lloc web i que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

 

3.- Exenció de responsabilitat.

a)    EOSFIX S’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix, especialment al nostre fòrum.

b)    No es fa responsable de les opinions abocades per col·laboradors, o usuaris publicats al lloc web.

c)    No es fa responsable de la manca d’actualització de les dades de l’usuari derivada de l’incompliment, per part de l’usuari, del seu compromís de comunicació de qualsevol canvi que afecti les dades de caràcter personal, contingut en aquest avís legal.

d)    No pot garantir que l’ús que es faci del lloc web i els seus serveis, sigui conforme a la llei, aquest avís legal, la moral i l’ordre públic; no obstant això, adoptarà les mesures que en cada moment consideri oportunes per complir el que estableix la legislació vigent.

e)    No és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització que l’usuari realitzi del lloc web o dels serveis i continguts que s’ofereixen.

f)    Es reserva el dret d’impedir a l’usuari l’accés i ús dels serveis del seu portal web, en qualsevol moment i sense avís previ, en cas d’incompliment del present avís legal, les condicions generals i particulars d’ús i en cas de actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

g)    Es reserva el dret a modificar el present avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris. Tota modificació serà notificada als usuaris, al més aviat possible. Es considera notificació de la modificació a l’usuari la inserció del nou text a l’avís legal o les condicions generals, o particulars, del present portal web. L’ús del portal web després de la modificació de l’avís legal, les condicions generals o qualsevol altre text implica la seva acceptació per part de l’usuari.

h)    En cap cas EOSFIX serà responsable per danys morals, lucre cessant i/o de qualssevol danys directes o indirectes, que pogués patir l’usuari.

i)      Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que EOSFIX no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, als seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, EOSFIX manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

j)      Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, EOSFIX no pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei per dur a terme tasques de manteniment o que esdevinguin fets fora del seu control, com són les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

k)    En tot cas, l’usuari no podrà reclamar econòmicament per aquesta interrupció de servei.

4.- Url’s / banners.

4.1 EOSFIX autoritza que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas, redirigir al lloc web principal del prestador. Qualsevol persona física o jurídica podrà fer un enllaç des del seu portal o pàgina web a qualsevol de les pàgines propietat del prestador, sota les condicions següents:

a) La pàgina web on s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni contraris o perjudicials per als interessos del prestador.

b) En tot cas, quan s’estableixi un enllaç a un lloc web del prestador, sempre ha d’aparèixer el logotip o elements identificatius del lloc, no es pot crear un marc o un frame que oculti part de la pàgina enllaçada.

c) L’existència de l’enllaç no significa que hi hagi una relació jurídica ni comercial entre el prestador i la persona física o jurídica que estableix l’enllaç, ni el coneixement i l’aprovació dels continguts i els serveis que aquest enllaç contingui per part del prestador.

d) El prestador pot eliminar en qualsevol cas els enllaços que consideri oportuns sense que això generi dret a indemnització de cap tipus a la persona o entitat generadora de l’enllaç.

5.- Política de privacitat – Cookies.

 

5.1 A EOSFIX estem totalment compromesos amb l’estricte respecte de la seva privadesa, i amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

És per això que us recomanem que llegiu atentament les nostres Polítiques de Privadesa, i l’Avís de Cookies, abans de facilitar-nos qualsevol dada de caràcter personal, o seguir navegant al nostre web.

6.- Propietat intel·lectual i industrial.

6.1 El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics són propietat de EOSFIX o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

6.2 Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en tot cas, l’autorització escrita prèvia per part d’EOSFIX. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per EOSFIX serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor i serà denunciat.

6.3 Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, EOSFIX compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests, per utilitzar-los.

6.4 L’usuari i/o visitant del portal web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels continguts del portal web mitjançant mitjans diferents a els habilitats per aquest a aquest efecte, o dels que s’utilitzin legítimament a Internet i hagin estat autoritzats prèviament, de forma expressa i per escrit per EOSFIX. A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de EOSFIX, o dels usuaris del portal web.

6.5 Per fer qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del següent correu electrònic eosfix@eosfix.com.

7.- Clàusula de salvaguardia.

7.1 La possible invalidesa o ineficàcia d’una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no determinarà la invalidesa o la ineficàcia del seu conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

 

8.- Llei aplicable y jurisdicció.

8.1 Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. EOSFIX i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari.

8.2 En cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, EOSFIX i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.

This site is registered on wpml.org as a development site.