Polítiques de Privacitat

POLÍTIQUES DE PRIVACITAT.

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web amb URL: www.eosfix.com, EOSFIX, S.L. amb domicili social: Pol.Ind.Can Guitart. Ctra Rubí, 324, Nave E nº4, 08228 Terrassa, en compliment de lo dispuesto en el art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del present lloc web que facilita, o vayan a facilitar els seus dades personals, que aquests seran incorporats a un fitxatge que es troba degudament inscrit, a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Consentimient de l’usuari.

Mitjançant la marcació de les caselles corresponents, en els formularis disposats al lloc web, per a la reconeixement de dades, els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals es tracten amb les finalitats i els destins indicats en els mateixos formularis i que es detallarà a continuació.

Finalitats.

Les dades que es faciliten a través del portal, es destinaran a les següents finalitats:

  • Contactar i plantar les dudes i preguntes que consideri oportunes.

Consentiment que s’entendrà concedit, conforme a l’establert a l’article 21.1 de la LSSICE per a l’enviament i les comunicacions comercials per via electrònica.

Calitat de dades.

Tots els dades sol·licitats a través del lloc web, i senyalats com a tales, són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari.

En el cas de que no se’n facilitin tots els dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i l’actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis del lloc web.

Comunicació de dades a tercers.

Com a norma general, els seus dades personals no seran cedits, a tercers, excepte que la comunicació esmentada, fora necessària per donar resposta als requeriments que haguéssim plantat.

Siempre que fuera a realitzarse algun tipus de cessió de dades personals, fora dels anteriorment indicats, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment informat, i inequívoco per part dels titulars.

Exercici de drets ARCO.

El prestador garanteix en tot el cas, a l’usuari, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per ello, de conformitat amb el disposat a la LOPD, podreu exercir els seus drets remetint una sol·licitud expressa, junt a una còpia del seu DNI, al domicili indicat a l’inici.

Mesures de seguretat.

Del mateix modo, el prestador, conforme a lo establert en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprueba el Reglament de desenvolupament de la L.O. 15/1999, indica que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracten, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Menors d’edat.

Prohíbe, expressament, als menors de 18 anys, facilitar cap donació a través del present lloc web, sense contar amb el consentiment i la supervisió dels seus pares o tutors legals.

Si el prestador tuviera noticia acerca de la infracció de la prohibició referida, procedirà a l’eliminació de qualsevol data associat a l’usuari en qüestió.

This site is registered on wpml.org as a development site.